24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-สปจ.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ลุยสนธิกำลังจับกุมตรวจยึด ไม้ประดู่- ไม้สัก อ.สบเมย รวบผู้ต้องหาพร้อมของกลางเพียบ

แม่ฮ่องสอน-สปจ.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ลุยสนธิกำลังจับกุมตรวจยึด ไม้ประดู่- ไม้สัก อ.สบเมย รวบผู้ต้องหาพร้อมของกลางเพียบ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จากการอำนวยการ ของนายเกษม คำมา ผอ.สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้สนธิกำลังร่วมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๖ (อำเภอสบเมย) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรสบเมย ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อยทพ.ที่ 3602 ผู้ใหญ่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.จ.มส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.9 (ห้วยโผ)
นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า เปิดเผยว่า ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จากการขยายผลต่อเนื่องการตรวจยึดจับกุมมอดไม้พร้อมของกลางและผู้ต้องหา เมื่อคืน วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 00.30 น. บริเวณเส้นทางชนบทหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 4 คน รถยนต์ 2 คัน พร้อมผู้ต้องหา 4 คน ดังนี้ โดยผู้ต้องหาเป็นคนในพื้นที่ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 คน และ เป็นคนในพื้นที่ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 3 คน สามารถตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปในรถทั้งสองคัน จำนวน 25 แผ่น /เหลี่ยม ปริมาตร 2.48 ลบ.ม เป็น รถบรรทุก 4 ล้อ (ตู้ทึบ) จำนวน 2 คัน ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักลีโว่สีขาว หมายเลขทะเบียน ผข 3103 จันทบุรี และ .รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ยี่ห้ออีซูซู สีเทา หมายเลขทะเบียน บท.4247 เชียงใหม่ ซึ่งรถทั้งสองคัน เดินทางมาจากบ้านแม่เงา ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 105 มีลักษณะบรรทุกหนัก.เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจึงได้ขับรถติดตามจนถึงเส้นทางชนบทบ้านแม่คะตวน และแสดงตัวขอตรวจค้นและสามารถจับกุมและยึดไม้ของกลางพร้อมผู้ต้องหาได้ตามรายละเอียดเบื้องต้น
และ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ได้มีการสืบขยายผลจากการตรวจยึดไม้และผู้ต้องหา ของคืนวันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในการขายผลการซุกซ่อนไม้ประดู่แปรรูป ตามเป้าหมาย อีก 2 จุด คือ จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ บ้าน 2 หลัง ประกอบไปด้วย จุดที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปิยาธร มโนสีลา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่) จำนวน 17 แผ่น ไม้สักแปรรูปจำนวน 18 แผ่น/เหลี่ยม และไม้กระยาเลยท่อน (ไม้ประดู่) จำนวน 5 ท่อน และ จุดที่ 2 มีการนำไม้มาซุกซ่อนไว้ที่บ้านเลขที่ 273 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว พบไม้แปรรูปปูเรียงอยู่ตามพื้นบ้าน และในห้องนอน จึงทำการ ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่) จำนวน 5 แผ่น ไม้สักแปรรูปจำนวน 14 แผ่น/เหลี่ยม
สรุปการเข้าปฏิบัติการตรวจยึดขยายผลการจับกุมมอดไม้เถื่อนในท้องที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในห้วงที่ผ่านมา นั้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องได้ 4 คน ไม้ประดู่แปรรูปตรวจยึดได้ภายใน รถทั้งสองคัน และ ตรวจยึดได้ที่บ้านเป้าหมายทั้งสองหลังรวม ไม้ประดู่ 47 แผ่น ไม้ประดูท่อน 5 ท่อน และ ไม้สักแปรรูป รวม 32 แผ่น โดยไม้ของกลางทั้งหมดที่ทำการตรวจยึดได้นำมาเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๖ (อำเภอสบเมย)
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป