16/06/2024

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”

 

 
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมงานกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป