24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แม่ฮ่องสอน-กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เช้าวันนี้ (11 มิ.ย. 2567) ที่บริเวณหอนาฬิกาด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แบ่งการทำงานออกแบ่ง 3 Section โดย Section 1 ดำเนินการในวันที่ 11 มิ.ย. 67 ระยะทาง 1.6 กม. เส้นทาง จาก ซุ้มประตูทางทิศใต้ ถึง อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา Section 2 ดำเนินการในวันที่ 18 มิ.ย. 67 ระยะทาง 1.13 กม. เส้นทาง จาก ซุ้มประตูทิศเหนือ ถึง สี่แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน Section 3 ดำเนินการในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ระยะทาง 0.60 กม. เส้นทาง จากสี่แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ถึง อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา รวมระยะทาง 3.33 กม.
ทั้งนี้ด้วย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ริเริ่มกิจกรรม “ร่วมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรวบรวมกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระชนมายุ ครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กฟภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน กสทช. บริษัทโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป