15/06/2024

สระแก้ว-เปิดประวัติ “เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า)สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว-เปิดประวัติ “เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า)สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสระแก้ว

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสระแก้ว ศรัทธา และนับถือกับประเพณี ที่สืบทอดกันมามากกว่า 48 ปี เจ้าพ่อมีนามเดิมว่า “หลวงเดชาศิริ” อดีตเป็นนายด่านรักษาการณ์อยู่ชายแดนเขตนี้ เป็นผู้มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว เป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไป มีสหายคู่ใจ นายเสือกับนายสิงห์ปัจจุบันเจ้าพ่อเสืออยู่ที่แควหนุมาน และเจ้าพ่อสิงห์อยู่จังหวัดจันทบุรี เมื่อมีผู้มาอธิษฐานขอพรแล้วประสบความสำเร็จสมความปรารถนาจึง มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา มีผู้คนมากราบไหว้และมาแก้บนทุกๆวันไม่ขาดสาย ศาลเจ้าพ่อพระปรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่ชุมชนลุ่มน้ำอย่างยาวนานตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร หมายเลข 33 สุดเขตอำเภอกบินทร์บุรี

องค์ท่านมีอำนาจเด็ดขาด มีผู้คนทุกระดับกราบไหว้สักการบูชา บนบานศาลกล่าว มักจะได้สมความปรารถนา ศาลเดิมตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของถนนสุวรรณศรสายเก่า ปัจจุบันยังมีหลักฐานอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2497 หลวงบูรกรรมโกวิท ได้ทำนุบำรุงศาลเก่าขึ้นมา ซึ่งศาลเก่าได้ชำรุดไปแล้ว คงเหลือแต่รูป ติดก้อนศิลายังอยู่ ต่อมามีความเจริญมากขึ้นมีการตัดถนนสุวรรณศร
สายใหม่เมื่อ พ.ศ.2513 มีท่านผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดจันทบุรี ซื้อที่ดินจำนวน 1 งาน เพื่อสร้างศาลทางทิศใต้ถนนสู่วรรณศร ชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาและจัดงานประเพณีประจำปีเพื่อเป็นการสักการะบูชา ได้เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านมาร่วม
งานทุกปี

เนื่องจากที่ตั้งศาลเก่ามีบริเวณไม่เพียงพอกับจัดพิธีการดำเนินงานต่าง 1 ซึ่งในอนาคตประชาชนให้ความเคารพ และศรัทธาในองค์เจ้าพ่อพระปรงมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานจึงได้ประชุมหารือ เพื่อจัดหาสถานที่ก่อสร้างให้เหมาะสมต่อไป และได้รับความกรุณาจากท่านประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสัจจะพุทธธรรม (แห่งประเทศไทย ทางอำเอกบินทร์บุรีประกอบพิธีบูชาอัญเชิญท่านโป๊ยเขียนโจวฮือ มาชี้สถานที่ก่อสร้างใหม่ใด้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิพุทธสมาคมพุทธสิหิงค์จังหวัดฮลบรี ได้เรียนแบบกรมศิลป์ในการก่อสร้างอาคารศาลให้สง่างาม ทางกรมโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรีสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความคงทนถาวร จึงได้ประกอบวางศิลาฤกษ์และได้ดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากฝ่ายราชการ ห้างร้านประชาชน
มูลนิธิสัจะพุทธรรม(แห่งประเทศไทย มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน ศาลเจ้าพ่อหน้าด่านอำเภอเมืองสระแก้ว ศาลเจ้าแป๊ะกง ศาลเจ้าศาลาลำดวน ศาลเจ้าบ้านแก้ง ได้ช่วยด้วยดีตลอดมา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2534 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโดย นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานสภาจังหวัดปราจีนบุรี และ นายสุนทร มากบุญ นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2535 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกโดย ฯพณฯเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 19 เมขายน 2537 ได้ประกอบหิธียกช่อฟ้า โดยพลครีนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ผู้ขัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540 ได้ประกอบพิธีเปิดศาลใหม่ โดยฯพณฯเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ย้ายศาลเจ้าพ่อพระปรงออกมาถนนชื่งตัดใหม่ (ปัจจุบันเส้นสุวรรณศร) เพื่อสะดวกกับ
ผู้ที่ศรัทธาเจ้าพ่อทั้งในชุมชน สระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงนับถือเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาและสักการะกราบไหว้ และมาแก้บนเป็นการเคารพ ศรัทธากันตลอดอย่างต่อเนื่อง

และในช่วงพิธีทางสงฆ์โดย วันที่ 18 เวลา 18.00 น. จะสวดมนต์เย็นก่อน วันรุ่งขึ้นได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และวันที่ 19 เมษายน หรือหลังเทศกาลสงกรานต์ ของทุกๆปีมีการสรงน้ำ เจ้าพ่อพระปรง ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วจะมาร่วมเล่นน้ำกัน กว่า 30,000 คน เล่นน้ำรอสรงน้ำเจ้าพ่อทั้ง 2 ฝั่งถนนโดยวันที่ 19 เมษายน เวลา 06.00 น. มีพิธีบวงสรวงจากลูกศิษย์เจ้าพ่อพระปรง และทำพิธีสงฆ์ช่วงเช้า ซึ่งลูกศิษย์มาจากหลายจังหวัดทุกคนที่มานับถือและศรัทธาเจ้าพ่อมาก

โดยปัจจุบันมี นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานศาลเจ้าพ่อพระปรง จ.ส.อ.ชรินทร์ อยู่ถาวร รองประธานฯ นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ รองประธานฯ ประจำปี 2567 และมีผู้บริหารกว่า 20 คน

ภาพข่าว : วงศกร ศรีสวัสดิ์ ทีมข่าวสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป