25/06/2024

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ 1 พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 ติดตามความก้าวหน้าการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป