12/07/2024

ชลบุรี-ระดมสมองประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา

ชลบุรี-ระดมสมองประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา

วันที่ 19 มิ.ย.67 มีรายงานว่า ที่โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในพัทยาได้ร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ

โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการชื่นชม และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากจากทั่วโลก ติดอันดับจังหวัด ที่มีการท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญหลายแห่งของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจน MICE City หรือเมืองสำหรับการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการระดับโลก รวมถึงการยกระดับ World Class Events เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางกลุ่ม MICE ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว “Tourism Hub“ โดยมุ่งให้ไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงแนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกๆ มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น โดยกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของเกาะล้าน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาขยะล้นเกาะ ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดการ เรื่องเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดขยะได้อย่างเพียงพอ ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด สะดวก และความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป