25/07/2024

เชียงราย-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย สร้างคนสร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ตามคำขวัญ ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส

เชียงราย-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย สร้างคนสร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ตามคำขวัญ ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส
เวลา 09.30 น วันนี้ (8 ก.ค. 67) ณ บริเวณลานสนามด้านหน้าเรือนจำกลางเชียงราย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย มี
นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจในการควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง โดยให้นโยบายเรือนจำและทัณฑสถาน โดยส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน ส่งเสริมผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ที่มีความประพฤติดี ใกล้พ้นโทษ ออกให้บริการประชาชนทั่วไป เป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อฝึกอบรมทักษะความรู้
ประสบการณ์ และแนวทางการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อยู่ร่วมกับ สังคมได้หลังพ้นโทษ ตามคำขวัญที่ว่า “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส”

นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันความนิยมในการดื่มกาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสดของประชาชนมีทุกระดับชั้น ด้วยคุณสมบัติอันหอมกรุ่น รสชาติที่ขมแต่อร่อยและมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสดชื่นให้ผู้ดื่มได้ ทำให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสากล การดื่มกาแฟจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้ว่า การบริโภคกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของบางคนในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น เรือนจำกลางเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างร้านกาแฟขึ้น
ภายใต้ชื่อร้าน “หับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย” เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม”เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้ฝึกวิชาชีพด้านการให้บริการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ญาติผู้ต้องขัง ทนายความ พนักงานสอบสวน และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ รวมทั้งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป

ผู้บัญชาการเรีอนจำกลางเชียงรายกล่าวด้วยว่า ร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงราย เป็นร้านกาแฟคุณภาพ Clean Food Good Tast อันเกิดจากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง แดน 4 สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้อง
กับนโยบาย 8 มิติ ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานราชทัณฑ์ พัฒนาและต่อยอดการศึกษา การฝึกวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อันเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขัง คิดดี ทำดี
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และนำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลัง พ้นโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ร้านหับเผยคาเฟ่ by กลางเชียงรายแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นตรงริมกำแพงทางเข้าเรือนจำเป็นอาคารไม้ทรงโบราณประยุกต์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายใต้ต้นฉ่ำฉา หรือต้นจามจุรี ภายในร้านมีบริการจำหน่ายกาแฟสดจากยอดดอย และมีเบเกอรี่ ขนมไทย ซึ่งได้รับการรับรองว่ามาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จัดจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ญาติที่มาเยี่ยม และประชาชนโดยทั่วไป ในราคาไม่แพง อีกด้วย

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป