ชีสมองโกเลียที่โดดเด่นทำจากนมจามรีที่ระดับความสูง 3,000 เมตร

อูลานบาตอร์ /มองโกเลีย – ช่างฝีมือชีสจากทั่วมองโกเลียรวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในเ…

Read More