24/07/2024

ประเพณีและวัฒนธรรม

ร้อยเอ็ด…ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาอุปสมบท อสม. ๒๐ อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดวิมลนิวาส

ร้อยเอ็ด…ขอเชิญร่วมบ...

ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

ชาวสงขลา ออกมาทำบุญต...

นครนายก – วัดหลวงพ่อปากแดง จัดพิธีนอนโลงศพสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา ฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตาย

นครนายก - วัดหลวงพ่อ...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป