27/02/2024

เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

ผู้บัญชาการตำรวจแหงชาติกำชับทุกหน่วยป้องกันแก้ไขภาวะโรคซึมเศร้าของกำลังพล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบลูกน้อง หากพบให้ปรับหน้างาน ไม่สัมผัสประชาชน

ผู้บัญชาการตำรวจแหงช...

แม่ฮ่องสอน- คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน อ.แม่สะเรียง – อ.สบเมย

แม่ฮ่องสอน- คณะกรรมา...