22/07/2024

กระบี่-มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ระบุปี2567 เดินหน้าต่อโครงการกตเวทีคารวะคนกระบี่ 100 ปีมีมงคล ในวาระการเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองกระบี่ ปี 2566 หลังเสร็จสิ้นการมอบเงินผู้สูงอายุ 50ราย

กระบี่-มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ระบุปี2567 เดินหน้าต่อโครงการกตเวทีคารวะคนกระบี่ 100 ปีมีมงคล ในวาระการเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองกระบี่ ปี 2566 หลังเสร็จสิ้นการมอบเงินผู้สูงอายุ 50ราย

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และเป็นประธานมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วน กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการกตเวทีคารวะคนกระบี่ 100 ปีมีมงคล ในวาระการเฉลิมฉลอง 150 ปีเมืองกระบี่ประจำปี 2566 เป้าหมายจำนวน 50 ราย จาก 8 อำเภอ จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม2566 มอบเงินรายละ 5,000 บาท พร้อมสิ่งของ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่มอบเพิ่มเติม ภาคเอกชนหรือบุคคลเสนับสนุน รถวิลแชร์ แพมเพิส ผ่านโครงการฯดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการคารวะผู้สูงอายุที่มีการดูแลสุขภาพมีอายุยืนยาวให้คนรุ่นหลังได้เอาเป็นแบบอย่างและมีลูกหลานทดแทนบุญคุณดูแลเอาใจใส่ ในบั้นปลายของชีวิต
โดยลำดับที่50 รายสุดท้ายของโครงการฯ ปี 2566 รายนางลี่ฝ้า อ่อนแอ อายุ 102 ปี หมู่ที่2 บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อม ข้าวสาร 5 กก.ไข่ไก่ 60 ฟอง และผ้าถุงปาเต๊ะจำนวน1 ผืน แพมเพิร์ส หนังสือเมืองโบราณจังกระบี่ และสิ่งของเพิ่มเติมจากเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

โดยมีนายสำราญ ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยาและทีมงานได้ต้อนรับและให้ข้อมูลชุมชน พร้อมทั้งขอบคุณโครงการที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
นายชวน ภูเก้าล้วน กล่าวสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ กล่าวถึงแรงจูงใจในการทำงานนี้ และความประทับใจ กับการพบปะผู้สูงวัย ที่ได้ช่วยเหลือ และกล่าวว่า โครงการกตเวทีคารวะคนกระบี่ 100 ปีมีมงคล ในวาระการเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองกระบี่ จะยังคงมีต่อเนื่อง ในปี2567 ที่จะมีผู้สูงอายุ 100 ปี เพิ่มขึ้น ก็จะมอบเงิน5,000 บาท พร้อมสิ่งของ ให้ทุกคน และในส่วนที่ได้มอบไปแล้วของของผู้มีอายุมากกว่า100ปี ที่ผ่าน

ทั้งนี้ ทางมูลนิธินายศรีผ่อง-,นางกี่ภูเก้าล้วน จะสำรวจบุคคลที่มีอายุครบ100ปีในปี2567 เพื่อจัดงบ เงิน สิ่งของ และกำหนดวัน ที่จะทำการมอบในปี2567 ต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป