22/07/2024

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข’ เพิ่มพูนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข’ เพิ่มพูนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข’ ให้กับนายอาแว ตาตีนาลาฮา ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ชำรุดทรุดโทรม ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยภาครัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ เพิ่มพูนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอำเภอตากใบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า วันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการส่งมอบที่พักอาศัย ให้กับพี่ประชาชน แม้มีฐานะยากจน แต่มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณในทุกส่วนอย่างใจจริง” ซึ่งสำหรับ โครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข’ เกิดขึ้นโดยสืบเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดแคลนรายได้

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัว ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 หลัง โดยจะดำเนินการซ่อม หรือสร้างบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสร้างทัศนะคติที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข’ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป