21/07/2024

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 13 จังหวัดภาคอีสาน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 13 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนออกตรวจรักษาผู้ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 6.6 ล้านบาท
.
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ห่วงใยผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายปฏิบัติการ นำโดย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นายชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และนายสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร 13 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง ให้กับผู้ประสบภัยแล้งใน เพื่อบรรเทาทุกข์ รวมการแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคทั้งสิ้น 11,500 ชุด พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ส่งมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขนาด 3,000 ลิตร ให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ใบ รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 6,699,500 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิฯ / สมาคม ประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
.
นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ ได้จัดทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนฟรี โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
.
โดยในวันนี้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2566) มูลนิธิฯ นำโดย นายชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย นายสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และนำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมหน่วยแพทย์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว และที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รวมจำนวน 1,000 ชุด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิฯ / สมาคม ประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

.
ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
.
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต
#สายด่วนและแอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป