22/07/2024

ประจวบคีรีขันธ์-อช.น้ำตกห้วยยางเจอภัยแล้ง ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกและพักแรมชั่วคราว

ประจวบคีรีขันธ์-อช.น้ำตกห้วยยางเจอภัยแล้ง ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกและพักแรมชั่วคราว
นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกประกาศ ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง โดยระบุว่าตามประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ฉบับลงวันที่ 1 พ.ค.66 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี พ.ศ.2566 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางพิจารณาปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.66 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวนั้น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางพิจารณาแล้ว จาก สถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกหัวยยาง ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-7012795 และ 098-3126808 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป