22/07/2024

ตาก – นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะ ประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในงานทะเบียนราษฎ หากพบเห็นแจ้งได้ทันที

ตาก – นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะ ประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในงานทะเบียนราษฎ หากพบเห็นแจ้งได้ทันที
ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด ประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในงานทะเบียนราษฎ หากพบเห็นแจ้งได้ทันที โดยทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. ขยายเวลาถึง 17.00 น. ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเรียกรับเงินหรือปฏิเสธการให้บริการ โปรดแจ้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 081-8885051///////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป