23/07/2024

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชน์พระพุทธชินราช ครบรอบ 666 ปี

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชน์พระพุทธชินราช ครบรอบ 666 ปี


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงาน “โครงการพิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม อร่อยล้ำผลไม้ไทย” ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นพุทธบูชาสมโภชน์พระพุทธชินราช ครบรอบ 666 ปี โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้สำหรับโครงการพิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม อร่อยล้ำผลไม้ไทย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำ Soft Power ของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการยอมรับนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระพุทธชินราช” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก และในปีพุทธศักราช 2566 มีอายุครบ 666 ปี (วันที่ 6 มิถุนายน 2566) รวมถึงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้หลากหลายประเภทและเป็นแหล่งส่งออกผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เช่น ทุเรียน มะม่วงและกล้วย โดยนำมาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมกับการท่องเที่ยวในมิติประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม


ภายในงาน “พิษณุโลก Faith & Farm 2023” มีกิจกรรมสำคัญ คือ ขบวนแห่ดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชา 9,999 ดอก ซึ่งมีคนถือดอกบัว 2,666 คน เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนออกจากพระราชวังจันทน์ เวลา 07.00 น. ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) และมีพิธีกล่าวคำถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระพุทธชินราช โดยมีนางรำ 666 คน ร่วมแสดงพลังศรัทธรำถวายเป็นพุทธบูชา ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. มีพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธชินราชจำลอง และชมการสาธิตการหล่อพระพุทธชินราช ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้มีการบรรยายทิศทางการท่องเที่ยวประเทศไทย โดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการตลาดในประเทศ ณ แพอาหารภูฟ้าไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบความศรัทธาและด้านการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป