26/07/2024

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 มอบทุนการศึกษาจำนวน 152 ทุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดี

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 มอบทุนการศึกษาจำนวน 152 ทุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมืองสุรินทร์ พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 และ คณะนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมมอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 152 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ทุนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท – ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 37 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 74,000 บาท – ทุนระดับปริญญาตรี 15 ทุนๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 37,500 บาท รวมทุนทั้ง 3 ระดับ

รวมทุนทั้ง 3 ระดับ เป็นเงินทั้งสิ้น 261,500 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุตรของกำลังพลตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีความภาคภูมิใจในผลการเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป จากนั้น คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 และคณะ ร่วมมอบหนังสือ “Improve Your Spoken English for Daily Life” จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นหัดพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความครอบคลุมเนื้อหาหลัก หรือที่ประโยคพบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจะได้เห็นถึงภาพรวมของประโยคอย่างง่าย ๆ และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญในการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีหนังสือหลากหลายอย่างเพื่อการเรียนรู้มอบให้กับน้องๆอีกด้วย


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป