24/07/2024

พิจิตร-กรมชลประทานโชว์ผลงานสร้างปตร.ท่าแหในแม่น้ำยมงบ500ล้านปี67สร้างเสร็จแน่นาข้าว 8 หมื่นไร่ได้เฮ

พิจิตร-กรมชลประทานโชว์ผลงานสร้างปตร.ท่าแหในแม่น้ำยมงบ500ล้านปี67สร้างเสร็จแน่นาข้าว 8 หมื่นไร่ได้เฮ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พาสื่อมวลชน ร่วมกับ นายพงศ์พล คงมั่น กำนันตำบลกำแพงดิน , น.ส. สุรีรัตน์ เผือกพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลกำแพงดิน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนลงพื้นที่ ที่บริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าแห ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมให้ชาวนาซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 7 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัดได้แก่ ต.บางระกำ ต.ปลักแรด ต.วังอีทก ต.พันเสา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก , ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ครอบคลุมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร 81,111 ไร่ โดย ปตร.ท่าแห จะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้ประมาณ 12.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะกักเก็บน้ำ 29.33 กิโลเมตร

ในส่วนของ นายพงศ์พล คงมั่น กำนันตำบลกำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งของเกษตรกรลุ่มน้ำยมการที่กรมชลประทานดำเนินการสร้างประตูระบายน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำยมในเขต ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง รวมถึงสร้าง ปตร.ในแม่น้ำยมในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีก 4 แห่ง นั้น เป็นการเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด จึงเชื่อมั่นว่าหลังจากสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวนามีอยู่ มีกิน ชีวิตมั่นคงดีขึ้นแน่นอน

โดยโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ลงมือดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานทั้งโครงการทำไปได้แล้ว 72.77 เปอร์เซ็นต์ โดย นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและจะสามารถทำนาได้ถึงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งก็จะทำให้คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น มั่นคง ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

สิทธิพจน์ พิจิตร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป