22/07/2024

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็ก และประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตราด

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็ก และประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตราด

https://youtu.be/nirUdtc40fQ

ที่บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ เมื่อเวลา 07.49น.เป็นต้นไป ของวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตําบลหาดเล็กทหาร ตํารวจ สํานักงานสาธารณสุข พ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จํานวนมาก ต่างคนใส่เสื้อสีชมภูร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

โดยมีนายวิจิตร พาพลงาน นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน นําประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลตําบลหาดเล็กและคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างและประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอที่ติดชายแดนของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอชายแดนไทย กัมพูชา และเพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่างๆในวันสําคัญ ในการจัดสร้างและทําพิธีที่ผ่านมาของทุกๆปีทางเทศบาลตําบลหาดเล็กร่วมกับอําเภอคลองใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีก็ได้เกิดมีปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกดเป็นวงใหญ่ถึง 2 ครั้งที่ผ่านมาแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่อํานวยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวอําเภอคลองใหญ่เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง ร.5 ทุกๆปี ช่วงเช้าเสร็จ

จากนั้นได้มีการแสดงรําถวายจํานวน 4 ชุด ชุดกลุ่มสตรีอาสาอําเภอคลองใหญ่ทั้ง 3 ตําบล ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ชุดกราบพ่อปิยะ รําบวงสรวง รําวงมหาดไทย และการแสดงองค์เดียวในโลก โดยกลุ่มบาสโลปของอําเภอคลองใหญ่ จํานวนเกือบ 100 คน จากนั้นเป็นพิธีทางสงฆ์ โดยนายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จํานวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัยตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมมอบจตุปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์พรมนํ้าพุทธมนต์เสร็จพิธีเป็นการนําของมงคลจากโต๊ะสังเวยมาแจกให้ผู้มาร่วมงานต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป