24/07/2024

หนองบัวลำภู – ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1

หนองบัวลำภู – ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1
เมื่อวันที่ 1 มิย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 บ้านวังหมื่น โดยมีวิทยาเป็นปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านวังหมื่นมาสอนเรื่องการทำเครื่องจักสารจากไม้ไผ่ โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณพิมพ์ ที่ปรึกษานายก อบจ. นางสุจิตรา สุวรรณพิมพ์ เลขานายก อบจ. ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ผอ.โรงเรียน อบจ. 1ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอบจ.1ร่วมกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านวังหมื่น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นายวรรธนะ ทองดี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป