23/07/2024

อยุธยา – มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”

อยุธยา – มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”

วันนี้ 1 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาล ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จฯ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก เสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมต้อนรับ ฯพณฯ นายดิเนช คุณวาระเดนะ (H.E. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีศรีลังกา เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยในปีนี้ ได้ชูประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป