21/07/2024

หนองบัวลำภู เปิดโครงการ KICK OFF “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบ 100 ปี

หนองบัวลำภู เปิดโครงการ KICK OFF “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบ 100 ปี
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ KICK OFF “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรณรงค์ร่วมกับทุกจังหวัดและทุกอำเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ ตลอดจนสร้างพลังความต่อเนื่อง
ต่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดสุขขาวนาราม, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนม่วง,สตรีตำบลโนนม่วง และประชาชนตำบลโนนม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง
นายวรรธนะ ทองดี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป