22/07/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายวานจากวัดโบสถ์ (ธ) ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดปทุมธานี

กำหนดเลือกวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปล่อยปลาบริเวณริมน้ำอาคารปฏิบัติธรรม จำนวน 50,000 ตัว ปลูกต้นไม้สูงขนาด 1-2 เมตร จำนวน 40 ต้น และทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป