22/07/2024

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เฟส 4”

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เฟส 4”


กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์/ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33 (พิษณุโลก)
จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก” เฟส 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันจัดกิจกรรม Kickoff ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นเฟสที่ 2, วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นเฟสที่ 3 ณ บริเวณเส้นทางแยกโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร – สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 79 ต้นเสา รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นเฟส 4 เส้นทางบริเวณหน้ากองบิน 46 – แยกสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 78 ต้นเสา รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลทีวีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนนหลักที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มาให้เกิดความเรียบร้อยส่งผลให้ทัศนียภาพในเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองน่าอยู่

โดยมีพลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 ได้ตรวจเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับสนับสนุนกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านจราจรและจัดระเบียบสายสื่อสาร รื้อถอนสายตาย, จัดเก็บซากสายตายและขนส่งสายตายเข้าสู่จุดพักสายตาย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากปัญหาสายสื่อสารช่วงข้ามถนนและเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป