25/07/2024

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร อำเภอวังโป่ง

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร อำเภอวังโป่ง


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2566 ที่ผ่านมา นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยองค์การส่วนบริหารตำบลซับเปิบ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายใต้แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวภายในวัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร อำเภอวังโป่ง พื้นที่วัดคลองน้ำคัน หมู่2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชน

สืบเนื่องจากทางอำเภอวังโป่งได้มีนโยบายในการให้หน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร อำเภอวังโป่งจึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ในการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร ในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร อำเภอวังโป่ง วัดบ้านคลองน้ำคัน โดยเริ่มการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรด้วยการขุดร่องด้วยการเตรียมแปลง สูงประมาณ20-30 เซนติเมตร หว่านปุ๋ยบริเวณพื้นที่แปลงโดยปราศจากการใช้สารเคมี

และปลูกพืชด้วยวิธีการปลูก 2 ประเภท ได้แก่ การปลูกด้วยต้นกล้า และการฝังในแปลงปลูก เนื่องจาก ประเภทของพืชแต่ละชนิดที่นำมาปลูกลงแปลงในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วยพืชนานาชนิดที่มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน เช่น ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้ ขิ่ง ข่า มะกรูด มะนาว กระชาย เป็นต้น โดยพืชผักสวนครัวและสมุนไพรที่ได้ผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานเพื่อนำมาปลูก


ต้นพญามือเหล็กสรรพคุณ แก่นและเนื้อไม้ รสขมเมาเล็กน้อย ดับไข้จับสั่น ดับพิษไข้ แก้กระษัย แก้โลหิต ลดความร้อน ฝนทาศีรษะ แก้รังแค ราก รสขมเมา แก้ไข้เรื้อรัง
ไผ่ร้อยกอ สรรพคุณแก้ บรรเทาอาการแพ้ต่างๆ ช่วยขับสารพิษจากร่างกาย ช่วยแก้ร้อนใน ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยลดเบาหวาน ช่วยแก้อาการบวมนํ้า ช่วยแก้กระหาย ล้วนเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป