19/07/2024

สมุทรสงคราม-จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมุทรสงคราม-จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันนี้(2 มิถุนายน 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 115 ต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เป็นการ แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป