22/07/2024

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรีและเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ “หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ผู้บริหารศูนย์เชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ รวมทั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2566

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป