24/07/2024

แม่ฮ่องสอน-Sky Doctor บินลัดฟ้าส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน-Sky Doctor บินลัดฟ้าส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Sky Doctor บินลัดฟ้าส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน โดย ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ จัดนายสิบพยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดย ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบกกองกำลังผาเมือง จัด ฮ.ท. 212 พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มารับผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งต้องการความช่วยเหลือในการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย เป็นชาย อายุ 56 ปี โดยผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส จาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป