23/07/2024

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวขอบคุณแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวขอบคุณแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวขอบคุณแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เป็นอย่างดี โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป