21/07/2024

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ในการนี้ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายใจเพชร สาครพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป