19/07/2024

ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2566

ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ ที่2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณสระน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง โดยการนำของ
พ.ต.อ.นพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง ,
พ.ต.ท.มนตรี เล่ห์อิ่ม รอง ผกก.ป.สภ.โคกสำโรง ,
พ.ต.ท.เสริญราษฎร์ แก้วปนทอง สว.อก.สภ.โคกสำโรง, พ.ต.ต.องอาจ เนียมศรีเพชร สวป.สภ.โคกสำโรง, คุณจุไรรัตน์ อมรรุจิ ประธานกต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,คุณชัยสิทธิ์ ล้ออุทัย กต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,นายสนอง แท่นสูงเนิน ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,คุณดาวรุ่ง นพรัตน์ นายก อบต.คลองเกตุ

 


นายสุดใจ เจริญดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ข้าราชการตำรวจ สภ.โคกสำโรง เจ้าหน้าที่ อบต.คลองเกตุ ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเกตุ ประชาชนตำบลคลองเกตุ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมสระน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งร้อยคน

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกำลังพลตำรวจสภ.โคกสำโรง และจิตอาสา ฯ ของหน่วยได้ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบโรงเรียน ถนน ซอยภาย สระน้ำในหมู่บ้านหนองบัว

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ ได้รู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีประชาชนจิตอาสาฯ และชาวบ้านร่วมกิจกรรม

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
๑.๒ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี


๑.๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง และคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง (กต.ตร.สภ.โคกสำโรง) ตลอดทั้งหน่วยงาน บุคลากร
และประชาชนในชุมชน
๑.๔ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และทางสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคคลากร ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยการอำนวยความเรียบร้อยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป