21/07/2024

บลูเทค ซิตี้ เปิดทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC และจัดเวทีสานเสวนา

บลูเทค ซิตี้ เปิดทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายเชิงพาณิชย์และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

(วันที่ 2 มิ.ย.256) ณ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน หมู่ 2 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แผนกมวลชนสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ลงพื้นที่ ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC นำโดย นาย วิทยา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกองทุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาในแนวคิด “เขาดินโมเดล” และรับฟังความคิดเห็นประชาชน สู่การต่อยอดผลักดันผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสู่การขยายเชิงพาณิชย์และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ถนนสุขภาพ ในพื้นที่โครงนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้


ซึ่งคณะEEC ได้ชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐและผู้ประกอบการโดยเฉพาะการจัดสรรพื่นที่ส่วนหนึ่งใช้ในการออกกำลังกายภายใต้แนวคิด ถนนสุขภาพ โดยให้ประชาชนที่มีความรักสุขภาพได้มาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายเสริมสร้างการรักสุขภาพให้กับประชาชน


นอกจากนี้ยังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐวางแผนสร้างรายได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เช่น การเลี้ยงปลากระพง ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมผลักดันเขาดิน-บลูเทค ซิตี้โมเดล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนใน อีอีซี และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด สามารถดำเนินไปควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่มาร่วมสัมมนา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป