20/07/2024

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงเรือตรวจความพร้อมท่าเรือต่างๆ 16 จุด พร้อมรับมอบท่าเรือเทียบเรือวัดพิชัยสงครางหลังทำการปรับปรุง จากภาคเอกชน

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงเรือตรวจความพร้อมท่าเรือต่างๆ 16 จุด พร้อมรับมอบท่าเรือเทียบเรือวัดพิชัยสงครางหลังทำการปรับปรุง จากภาคเอกชน

วันที่ 2 มิถุนายน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ลงเรือสำรวจความพร้อมท่าเทียบเรือ ต่าง ๆ รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 จุด เพื่อตรวจความพร้อม ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือในการให้บริการกับนักท่องและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยจุดใหญ่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเยอะที่สุด คือที่บริเวณท่าเรือข้ามฝากวัดขุนพรหม จะให้บริการเรือข้ามฝากทั้งรถจักรยานยนต์และประชาชน โดยทางเจ้าท่า ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาด่วน จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เดินทางไปยัง ท่าเทียบเรือวัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับมอบท่าเทียบเรือหลังทำการปรับปรุง ทาสีท่าเรือของวัดพิชัยสงคราม จาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามโครงการปรับปรุง ทาสี ท่าเทียบเรือวัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์ม ท่าเรือและโลจิสติกส์ ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำคณะทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ สืบเนื่องมาจากที่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา ได้มีโครงการปรับปรุง ทาท่าเทียบเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท IRPC มีการพัฒนาสีที่มีคุณภาพพิเศษที่มีอายุการใช้งานถึง 10 ปี โดยทีม Draco Project (Protective Coating Business) จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุง ทาสี ท่าเทียบเรือวัดพิชัยสงคราม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และมีรัฐกิจสัมพันธ์ดีกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจากที่ทาง บริษัท ไออาร์พีชี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงาน ปรับปรุงท่าเทียบเรือวัดพิชัยสงคราม โดยการการทาสี และซ่อมแซมให้มีสภาพแข็งแรง ตามนโยบาย “อยุธยาเมืองสะอาด” เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางบริษัท ไออาร์พีซี ฯ จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเทียบเรือสำคัญทั้ง 16 จุด โดยดำเนินการไปแล้ว 9 จุด และอยู่ในระหว่างสำรวจเพื่อเตรียมซ่อมแซมอีก 7 จุด ต้องขอบคุณทางบริษัท ไออาร์พีซี ฯที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เกิดหลังจากที่ทางจังหวัดได้มีโครงการเยี่ยมผู้ประกอบการ เพื่อให้การทำงานและติดต่องานระหว่างเอกชนกับราชการมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งการดำเนินในครั้งนี้เป็นความสำเร็จและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป