24/07/2024

ตราด-อำเภอคลองใหญ่ติวเข้มเร่งแก้ปัญหา กรณีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตําบลหาดเล็กและพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีจํานวน 59 ราย

ตราด-อำเภอคลองใหญ่ติวเข้มเร่งแก้ปัญหา กรณีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตําบลหาดเล็กและพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีจํานวน 59 ราย

เมื่อช่วงบ่าย 14 .00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายนพพร หาญเหนี้ยม นักวิชาการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ นายพิชิต ขันนาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.หาดเล็ก นายสุรศักดิ์ คุ้มปลี รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหาดเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกตําบลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่ทุกตําบลเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนและพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละตำบล โดยมีการฉีดพ่นยา และใส่ทรายแอเบท คว่ำกลาคว่ำหม้อแก้วน้ำต่างๆที่มองดูแล้วน่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่เร่งสั่งการให้ทุกพื้นที่ทุกตำบลหมู่บ้าน ในทุกๆที่มั่นตรวจสอบแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จะให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ซึ่งทุกพื้นที่ในอําเภอคลองใหญ่ก็ได้ร่วมมือกันระดมฉีดหมอกควันกันมาเลื่อยๆเริ่มต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจํานวน 59 ราย และพบในพื้นที่ตําบลไม้รูดก็ได้มีการควบคุมโรคไข้เลือดออกมาได้เป็นปกติ แต่ในช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกมากจึงทําให้เกิดไข้เลือดออกระบาดหนักในพื้นที่หมู่ 3 ต.หาดเล็ก บ้านหาดศาลเจ้า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จํานวน 10 รายและในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่หมู่ 3 มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเช่นกัน ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ จึงได้ลงพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทันช่วงที และจะให้หน่วยงานทุกหน่วยงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพบเห็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในที่ต่างๆต่อ เนื่องในช่วงนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป