22/07/2024

สมุทรปราการ-ธารน้ำใจ!! ทีมงาน ปตท. ลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

สมุทรปราการ-ธารน้ำใจ!! ทีมงาน ปตท. ลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน csr บริษัท ฟาสต์ วัน เซอร์วิส ร่วมกับทีมงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง สถานีอนามัยบางปิ้ง และ อสม.ประจำพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น แผ่นรองซับ, ทิชชูเปียก, ทิชชูแห้ง, ถุงขยะ และแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง /ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมีบุคคลที่ได้รับสิ่งของทั้งหมด 19 คน

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป