24/07/2024

เชียงใหม่~ศูนย์ KIND BY CAMT จัด Workshop ให้หน่วยงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.ในกิจกรรมการจับคู่นวัตกรรม พร้อมนำเสนอผลงานแนวคิดด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร

เชียงใหม่~ศูนย์ KIND BY CAMT จัด Workshop ให้หน่วยงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.ในกิจกรรมการจับคู่นวัตกรรม พร้อมนำเสนอผลงานแนวคิดด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร

ศูนย์ KIND BY CAMT หรือ Knowledge and Innovation Development Center (ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคนเก่ง (TALENT) สรรค์สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้กับบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม “การจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching Pilot Projects)” จากการนำเสนอผลงานโครงการนวัตกรรม (Show Your Idea Project) ของบุคลากรในหน่วยงาน

โดยแบ่งประเภทนวัตกรรมได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และ 3) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service Innovation) นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และอาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด บริการวางแผนการตลาด และการสื่อสารแบบครบวงจร โดยคุณวิชานันท์ เดชนราพันธุ์ จากบริษัท อัลกอริทึม กรุงเทพฯ จำกัด

พร้อมนี้ ยังได้จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรในเรื่อง Customer Journey & Design Thinking โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

 

วิภาดา/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป