26/07/2024

นครนายก กิจกรรมวันต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส่วนทรัพยากรธรรมชาตินครนายก จัดกิจกรรมวันต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (โดยนำรถอีแต๊ก 12 คันนำผู้ว่าฯและประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้ 1000 ต้น)

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 2 มิถุนายน 256 ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งใหญ่(หรือทุ่งนกเหยี่ยว) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีนายไชยา ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีรถอีแต๊กจำนวน 12 คันนำนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาขึ้นรถอีแต๊กคันละ 15 คนขับเป็นริ้วขบวนไปปลูกต้นทองอุไร และต้นรวงผึ้ง จำนวน 1000 ต้นรอบบริเวณใกล้ทุ่งนกเหยี่ยว อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 จังหวัดนครนายกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน เพื่อปรับปรุงสภาพทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่/ นครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป