22/07/2024

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๖


โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) พร้อมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีกิจกรรม ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคส่วนต่างๆ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯ ประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) และการแสดงศิลปวัฒนธรรม


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป