26/07/2024

แม่ฮ่องสอน-จังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

แม่ฮ่องสอน-จังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 09.39 น. ที่อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นคุณค่าของ ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป