19/07/2024

สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566


วันนี้ 3 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณน้ำตกโตนปาหนัน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

โดยมีน.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล.จว.สต.ฯ/ผบ.นก.พตต.ศรชล.ภาค 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช ร่วมปลูกต้นกาหลง บริเวณน้ำตกโตนปาหนัน เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นร่มไม้ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั้งในและต่างพื้นที่ อีกทั้งประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดและสวยงาม

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป