18/07/2024

สุโขทัย-โครงการน้ำคือชีวิต อบจ.เติมแหล่งน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในสุโขทัย

สุโขทัย-โครงการน้ำคือชีวิต อบจ.เติมแหล่งน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในสุโขทัย

ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธาน สภา อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเครื่องจักรกล อบจ.สุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดีเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลนำน้ำมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามพื้นที่สำรวจที่พบคุณภาพที่เหมาะสม

ซึ่งครั้งนี้ดำเนินการยังบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านปากสิน ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เครียง ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุม


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป