19/07/2024

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องมนัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 10 รูป ศาสนพิธีกร อาราธนาศิล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อ่านราชสดุดีเฉลิมพรเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อถวายพระราชกุศล พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (สังกัดธรรมยุตกนิกาย) ประธานสงฆ์นำเจริญสมาธิ เพื่อถวายพระราชกุศล เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายผ้าไตร ภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ถวายผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูป ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรวดน้ำ-รับพร และถวายความเคารพเบื้ยงหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
จากนั้นนายบัญชา เชารินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป