24/07/2024

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ที่ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3มิถุนายน 2566

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์เหมาะแก่การปฏิบัติงาน สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่น่าทำงาน และเกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งให้เป็นไปตามนโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป