22/07/2024

นราธิวาส-ผู้สูงอายุ ปลื้ม รับพลังแห่งการแบ่งปันเครื่องออกซิเจนฯสู่การต่อลมหายใจให้โรงพยาบาลที่ห่างไกล

นราธิวาส-ผู้สูงอายุ ปลื้ม รับพลังแห่งการแบ่งปันเครื่องออกซิเจนฯสู่การต่อลมหายใจให้โรงพยาบาลที่ห่างไกล

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดสุดปลายด้ามขวานของภาคใต้ หนึ่งใน 4 ภาคของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียปี 2565 จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจำนวน 812,925 คน แยกเป็นชาย 402,020 คน หญิง 410,905 คน มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 30 ของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนมากมาย เพราะเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย.
นายแพทย์ ชัยวัฒน์ พัฒนนาพิศาลศักดิ์ ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ) เนื่องจาก ประชากรมาก จึงทำให้มีโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัด 14 แห่ง 14 อำเภอ.โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส. 1 เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนราธิวาส รวม 108 แห่งด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง( High flow ) ยังคงขาดแคลนเนื่องจากจังหวัดนราธิวาสในเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในขั้นวิกฤตพอสมควร (ข้อมูลสาธารณสุขปี 2565)


วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณ บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ (กรรมาการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ) นายแพทย์ ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ( นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดนราธิวาส ) ดร. ปรีชา กาแลแม อธิการบดีมาหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย ( รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและวนวัตกรรม ) ได้มีการ รับ ส่งมอบเครื่องออกซิเจน และเครื่องควบคุมให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( High flow ) ในกิจกรรม พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ)


มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม. 22 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลเวียน ( High flow ) ในกิจกรรม พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เพื่อมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นการสร้างโอกาสรอดชีวิตกับผู้ป่วยรวมไปถึงการส่งต่อน้ำใจและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขภาพตำบล จำนวน 25 แห่งในจังหวัดนราธิวาส
คุณ บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ (กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์) เปิดเผยว่า

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้สูงอายุ โรงพยาบาลของเราคิดถึงการป้องกัน มากกว่าที่จะรักษา ผมเคยขับรถไปเกือบทุกเดือนเพื่อไปรักษา แต่ตอนนี้ผมคิดว่า ผู้สูงอายุ ที่นี้ คงไม่ต้องกังวล เพราะเงินที่ผมได้รับบริจาคจากทุกคน ทุกทางและขอบคุณหน่วยงานรัฐบาล ที่อนุญาตออกฉลากการกุศลให้เงินที่ได้มา ผมได้ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนการไหลเวียน เครื่องผลิตออกซิเจนนี้ เราทำตั้งแต่ปลายๆโควิด ครั้งแรกคิดว่า เราจะใช้เฉพาะโรงพยาบาลสนาม แต่พอโควิดเริ่มจางเราควรจะทำต่อหรือไม่ ผมเชื่อว่า ต่างจังหวัด ยังต้องการอีกเยอะ เราเลยต้องทำต่อ..


ดร.วสันต์ พลาศัย ( รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( High flow ) ครั้งนี้ และขอแสดงความขอบคุณ แทน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมในครั้งนี้ วันนี้เราได้ ส่งมอบให้กับทุกโรงพยาบาลทั้งใกล้ และไกล ที่ได้แจ้ง ตามวัตถุประสงค์ที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์มอบให้ได้ ครบทุกโรงพยาบาลแล้ว…


คุณ หทัยรัตน์ สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส อีกหนึ่งตำบลที่อยู่ห่างไกลและมักจะเกิด เหตุการณ์การสร้างความไม่สงบของพื้นที่บ่อยครั้ง จึงจำเป็นมากสำหรับเครื่องนี้ และเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงด้วย..ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.สต.พื้นที่อำเภอเจาะไอร้องค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเครื่องต่อลมหายใจก็จะได้เอาไปใช้ใน รพ.สต ซึ่งสามารถได้เอาไปช่วยให้กับคนเถ้าคนแก่ ผู้สูงอายุ และสามารถเอาไปใช้กับคนท้อง เพราะว่าจะมีคนท้องแบบตั้งครรถ์เสี่ยง ตั้งครรถ์เสี่ยง จากนี้จะไปเจาะไอร้องประมาณ 30 กว่ากิโลเมตรเป็นการที่สะดวกที่จะให้คนที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้ เมื่อมีเครื่องนี้แล้ว จะช่วยได้เยอะ.. และขอขอบคุณทางมูลนิธิที่ใส่ใจ เห็นใจ เข้าใจประชาชนที่อยู่ห่างไกลของคนนราธิวาสอย่างพวกเรา ที่ห่างไกล ห่างไกลแต่ยังได้รับโอกาสจากคนเมืองกรุง ที่สามารถบริจาคของมาถึงมือของเราได้และก็ขอขอบคุณแทนประชาชนด้วยค่ะ..


หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรม
– กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
– มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
– มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม.22
– สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
– โรงพยาบาลที่รับเครื่องผลิตออกซิเจน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป