19/07/2024

เชียงใหม่-ท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงาน Colorful Party 2023 LGBTQ+ Pride Month

เชียงใหม่-ท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงาน Colorful Party 2023 LGBTQ+ Pride Month

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นงาน ประธานเปิดงานและปล่อยขบวนพาเหรด”Colorful Party 2023 LGBTQ+ Pride Month บรรยากาศสุดคึกคัก ต้อนรับความหลากหลายในเดือน PRIDE MONTH “ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า
อย่างที่ทราบกัน ปัจจุบัน เดือนมิถุนายนของทุกปี ได้กลายมาเป็นที่รู้จักในชื่อ “Pride Month” ซึ่งเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสันของการเดินขบวนณรงค์ เพื่อเรียกร้องการยอมรับ และความเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ เพื่อสื่อถึงการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ในสมัยก่อนมีการมองว่า การรักใคร่ชอบพอในเพศเดียวกัน เป็นสิ่งที่ผิดปกติ มีเอกสารระบุว่า “กะเทย” คือ ผู้มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทางสังคมในยุคนั้น ๆ เป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศในอดีต ไม่ได้รับสิทธิ และการยอมรับจากสังคมเท่าที่พวกเขาควรจะได้รับ

แต่ปัจจุบัน ในทางการแพทย์ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ “ไม่ได้เป็นโรค” หรือ “มีความผิดปกติทางจิตใจ” แต่อย่างใด โดยการเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งภายในร่างกาย เช่น ระดับฮอร์โมนสารเคมีในสมอง และภายนอกร่างกาย เช่น รูปแบบการเลี้ยงดู วัฒนธรรม หรือพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมขัดเกลาบุคคล

ดังนั้น “ความหลากหลายทางเพศ จึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด” ฉะนั้น เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย และเป็นการสนับสนุนและเคารพความหลากหลายของเพศวิถี ทางร้านท่าช้างคาเฟ่ ได้จัดงาน “Colorful Party 2023 LGBTQ+ Pride Month ท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่” ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมให้การสนับสนุนนั้น เพื่อร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่ม LGBTQ+ รวมไปถึงส่งเสริมเรื่องสิทธิ ในเรื่องการสมรสเท่าเทียมและเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยผลักดัน สนับสนุนให้กับเหล่าคนกลุ่ม LGBTQ+ ให้ได้มีพื้นที่แสดงออก และมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป