24/07/2024

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอุโบสถวัดปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ เผย พร้อมเป็นหน่วยประสาน ทำนุบำรุงศาสนา ให้คงอยู่คู่แผ่นดินใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอุโบสถวัดปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ เผย พร้อมเป็นหน่วยประสาน ทำนุบำรุงศาสนา ให้คงอยู่คู่แผ่นดินใต้


ที่ วัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอุโบสถวัดปิเหล็ง ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนกรมทหารพรานที่ 48 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลมะรือโบออก และประชาชนในละแวกร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ แต่พุทธศาสนาก็ยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุง ดูแล และรักษา เช่นเดียวกับการร่วมแรงร่วมใจทำบุญกุศลในการสร้างศาสนสถานอุโบสถ ณ วัดปิเหล็ง เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ ท่ามกลางความเปราะบางของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในดินแดนแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยเชื่อมโยงประสานการพัฒนา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง ยกระดับศาสนสถาน ให้อยู่คู่กับพี่น้องในพื้นที่สืบไป

สำหรับการก่อสร้างโบสถ์ภายในวัด ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของพื้นดิน ณ สถานที่ที่จะก่อสร้าง จำต้องเป็นสถานที่บริสุทธิ์ ไม่เคยผ่านการใช้งานในลักษณะประเภทอัปมงคล เพื่อความบริสุทธิ์ในการสร้างอุโบสถ

ทั้งนี้ ในเวลา 13.00 น. ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าพระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ำ เพื่อรวบรวมปัจจัยในการสร้างอุโบสถ โดยกำหนดงบประมาณในการสร้างกว่า 12 ล้านบาท

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป