23/07/2024

กาฬสินธุ์จิตอาสากู้ภัยรวมตัวทำความดีเก็บขยะริมเขื่อนลำปาว

จิตอาสากู้ภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 30 คน ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ และประชาชนจิตอาสา รวมตัวร่วมทำความดีเก็บขยะริมหาดบริเวณใต้สะพานเทพสุดา วอนเร่งสร้างจิตสำนึกนักท่องเที่ยวร่วมรักษาความสะอาดงดทิ้งขยะ


วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จิตอาสากู้ภัย กว่า 30 คน จากหลายองค์กรทั้งในพื้นที่อ.สหัสขันธ์, พื้นที่จ.กาฬสินธุ์ และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ ร่วมทำความดีเก็บขยะบริเวณใต้สะพานเทพสุดาริมเขื่อนลำปาว หลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวและรับประทานอาหารริมเขื่อนจำนวนมาก แต่กลับพบเศษขยะ ขวดน้ำ และเศษอาหารทิ้งเกลื่อนบริเวณหาด


โดยทีมจิตอาสากว่า 30 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะรอบหาด โดยรวบรวมเงินซื้อถุงดำ ถุงมือ และเหล็กคีบขยะกันเอง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่รวมตัวกันทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เน้นทำความดีเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมและกระตุ้นจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้พื้นที่ได้ร่วมกันรักษาความสะอาด ซึ่งระหว่างที่เริ่มกิจกรรม มีประชาชน นักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวบริเวณหาดแหลมโนนวิเศษ ได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยขยะที่ร่วมกันเก็บได้นำไปทิ้งที่บ่อขยะเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะต่อไป


นายศราวุฒิ ต่ายเนาว์ดง ตัวแทนจิตอาสา กล่าวว่า ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณสะพานเทพสุดาจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณชายหาด น้ำลดลงเยอะมากทำให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพักผ่อน อาทิ การปิคนิก รับประทานอาหาร และกิจกรรมตกปลา แต่ทุกกิจกรรมกลับสร้างมลภาวะมีขยะจำนวนมากที่ไม่เก็บออกจากพื้นที่ ด้วยสภาพปัญหานี้เองทำให้เกิดการรวมตัวกันของจิตอาสากู้ภัยจากทั้งจังหวัดมาร่วมกันเก็บขยะบริเวณนี้ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ขณะที่ส่วนตัวเองใช้เวลาว่างมาเก็บขยะกับคนในครอบครัว

อย่างไรก็ตามด้วยพื้นที่สะพานเทพสุดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของจ.กาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ การรักษาความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอยากร้องขอให้ทุก ๆ คนที่เข้ามาได้ร่วมกันรักษาความสะอาด มาเที่ยว มาพักผ่อนขากลับ เก็บขยะกลับไปด้วย เรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือกันจริง ๆ จัง ๆ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป