23/07/2024

สตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ประจำปี 2566 หวังสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการบริจาคโลหิต

สตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ประจำปี 2566 หวังสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการบริจาคโลหิต


ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ประจำปี 2566 โดยมีนางฐิตามณฑ์ ขุนศรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด


สำหรับงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ประจำปี 2566 จัดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก และ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก ที่ได้มอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิต คือ การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และการสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการบริจาคโลหิตประจำสม่ำเสมอด้วย

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “Give blood, give plasma, share life, share often ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” พร้อมรณรงค์และสร้างเสริมพลังคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยโลหิตที่ได้จะต้องเป็นโลหิตที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งยังส่งสร้างเสริมคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย


ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ คณะครู เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณกว่า 400 ราย นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ ซึ่งผู้บริจาคโลหิตรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป