22/07/2024

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน”จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง รุ่นที่ 4/2566

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน”จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง รุ่นที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน” จัดกิจกรรมในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง รุ่นที่ 4/2566 โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย พระมหานพดล สุวณฺณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต / นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง (ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองลำปาง) / นายสุทธิพันธุ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง /

สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง / เกษตรอำเภอเมืองลำปาง / ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมืองลำปาง / หัวหน้าส่วนราชการอำเภอที่เกี่ยวข้อง / รองผู้กำกับการสถานีตรำวจภูธร ในพื้นที่ / องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย / กำนัน ต.พิชัย และกำนัน ต.ต้นธงชัย / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง / เจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายความมั่นคง / สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.เมืองลำปาง ที่ 1 ร่วมพิธีเปิดฯ ณ วัดบรรพตสถิต ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการนำผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย คืนคนดีให้สังคม โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2566 (15 วัน) โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง ได้รับความเมตตาจาก พระมหานพดล สุวณฺณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต อนุเคราะห์สถานที่และบรรยายธรรมแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฯ มาตลอดการดำเนินโครงการรุ่นที่ 1/2566 รุ่นที่ 2/2566 รุ่นที่ 3/2566 และรุ่นที่ 4/2566

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป