22/07/2024

ลำปาง-ส่งมอบความห่วงใย ด้วยพลังใจที่เปี่ยมล้น

ลำปาง-ส่งมอบความห่วงใย ด้วยพลังใจที่เปี่ยมล้น

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณบุญนำ นพรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๓๒ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๓๒ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมงบประมาณจำนวนหนึ่ง ให้กับครอบครัวของกำลังพลในสังกัด มทบ.๓๒ ที่ได้รับความสูญเสีย ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยที่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว, ทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัด ที่ได้รับความสูญเสีย โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๔ ราย ดังนี้


๑. ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ อินต๊ะยศ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นบุตรของ ส.ท.สิทธิโชค อินต๊ะยศ (เสียชีวิต)
๒. น.ส.ธัญชนก เชื่อผาเต่า บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ เป็นบุตรของ จ.ส.อ.หญิง วิรัชยา เชื้อผาเต่า ๓. น.ส.กุลธิดา จันทร์สว่าง พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย เป็นบุตรของ จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ จันทร์สว่าง ๔. ด.ช.ทัชชกร สมศักดิ์ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓. โรงเรียนเทศบาล ๗ เป็นบุตรของ ส.อ.สุทัศน์ สมศักดิ์ ( เจ็บป่วยจากเส้นเลือดในสมองแตก )

ทั้งนี้หน่วยได้ประสานไปยัง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในการดำเนินการ ๓ ประสานคือ สมาคมแม่บ้าน, รพ., ทหาร โดยร่วมกันบูรณาการให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้ให้บริการตรวจวัดความดันให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้านมอบให้กับครอบครัวของกำลังพลอีกด้วย

# เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน # สมาคมแม่บ้าน ทหารบก # มณฑลทหารบกที่ 32

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป